Sklápacie korby všetkých tonáži

Vybavenie sklápača malej tonáže:

Vonkajšie rozmery: podľa typu podvozku a rázvoru

  • oceľový pomocný rám
  • centrálne umiestnený teleskopický valec
  • elektrohydraulický pohon
  • káblový ovládač
  • oceľové bočnice s výškou podľa požiadavku
  • jednostranné otváranie (podľa spodnej alebo hornej osi)
  • dvojstranné otváranie zadnej bočnice, vybavené automatickým otváraním u sklápania
  • podlaha z valcovanej ocele, hrúbky v mm
  • odnímateľná ochrana kabíny na prednom čele
  • ochrana zadných svetiel 

Vybavenie sklápače velkej tonáže:

Korba

Rošt korby - Základ korby tvoria dva pozdĺžniky z mat. 11 523, vo vnútri vhodne vystužené rebrami a dva priečniky z ktorých sú pripojené otočné ložiská korby, umožňujúce trojstranné sklápanie. Lem korby je tvorený špeciálnym profilom, ktorý je spojený s hlavnými nosníkmi a priečkami rôznych prierezov z dôvodu zvýšenia tuhosti roštu. V mieste hydraulického valca je rošt patrične vystužený.

Podlaha - plech hrúbky podľa požiadavku, tvrdosť podľa požiadavku / 11 523, HARDOX / Bočnice - sú riešené rebrovaním výška a plech hrúbky podľa požiadavku, tvrdosť podľa požiadavku / 11 523, DOMEX, HARDOX / hr., mm. Pravá aj ľavá bočnice sú vcelku, zavesené na horných čapoch a opatrené spodným manuálnym centrálnym odistením.

Zadné čelo - výška a plech hrúbky podľa požiadavku, tvrdosť podľa požiadavku / 11 523, HARDOX / a je riešené z prelisovaných profilov. Gravitačne alebo pneumaticky odisťované zavesené na horných čapoch na pevných stĺpikoch. Na zadnom čele predĺženie výsypu Predné čelo - výška a plech hrúbky podľa požiadavku, tvrdosť podľa požiadavku / 11 523, HARDOX / Je riešené z rovnakých profilov ako zadné čelo, opatrené štítom za kabínou a je pevne privarené ku korbe a vystužené.

Nadstavba bez alebo s stredovým stĺpikom.

Pomocný rám

Pomocný rám je konštruovaný individuálne pre každý konkrétny podvozok podľa odporúčania a pokynov výrobcu podvozku. Rám je vyrobený z mat. 11 523 /príp.S355JOC/ a opatrený upínacími prvkami rámu, vystužený.

Hydraulika

Zdvíhanie korby je zaistené jedným hydraulickým valcom, ovládanie hydraulického okruhu je pneumaticko- elektrické z kabíny vodiča. Vozidlo bude vybavené P.T.O. od výrobcu.

Farba

Pomocný rám je vo farbe podľa chassis, korba vo farbe RAL. Povrchová úprava je zaručená tryskaním oceľovou drťou a dvojvrstvovým lakovaním s vrchným PU lakom. 

Ďalšie vybavenie ktoré je zakalkulované :

- bočné zábrany proti podbehnutiu - koncový spínač sklápania s poistným lanom

- podpera korby - kryt nad prevodovkou

- kombi most nad obe zadné nápravy (ak nebudú súčasťou podvozku)

Voliteľné príslušenstvo :

Hydraulické zatváranie ľavej bočnice

Lanový držiak rezervného kolesa

Plachtovanie na prednej čelo /príp. plachtovanie na stranu/

Hydraulický jednookruhový vývod na sklápanie vleku /príp. hydraulický dvojokruhový vývod/