Hákové a reťazové nosiče vrátane kontajnerov

Vybavenie nakladače malej tonáže :

Zlamovacia prevedenie nosiča

Mechanické - pasívne zaistenie kontajnera

Vnútorné pneumatické alebo elektrické ovládanie

Hák osadený automatickou poistkou proti samovoľnému vypadnutiu kontajneru

Prevedenie CE

Konštrukcia pieskovaná a ošetrená základným protikoróznym náterom

Farebné prevedenie podľa RAL na želanie zákazníka

Uloženie kontajnera na ráme nosiča 2 x pravostranné a 2 x ľavostranné + zadné 2 odkladacie miesta tvorené navádzacími kladkami 

Vybavenie nakladače věčšej tonáže :

Hydraulicky posuvný hák - teleskopické prevedenie

Hydraulické - aktívne istenie kontajnera vnútorné

Elektronické a hydraulické istenie mylnej operácie obsluhy

Vonkajšie ovládanie pákami na hydraulickom rozvádzači

Pneumatické ovládanie z kabíny vodiča

Hák osadený automatickou poistkou proti samovoľnému vypadnutiu kontajneru

Prevedenie CE, total-central STOP tlačidlo

Konštrukcia pieskovaná a ošetrená základným protikoróznym náterom

Farebné prevedenie podľa RAL na želanie zákazníka

Uloženie kontajnera na ráme nosiča min. 2 x pravostranné a 2 x ľavostranné + zadné 2 odkladacie miesta tvorené navádzacími kladkami 

Vybavenie reťazového nakladača :

Kapacita nakladania v kg

Kapacita zdvihu s vysunutými ramenami v kg

Doporučený rozvor : 3 600 mm - 3 900 mm

Nakladanie kontajneru z podúrovne /hĺbky/ proti vozidlu 800 mm

Veľkosť prepravovaných kontajnerov až do 20 m3 objemu

Vysokopevnostné nastaviteľné reťaze so skracovačmi

Otvor v podlahe pre kontrolu

Dva háky s poistkami pre zachytenie kontejneru

Výsuvné podpery

Sada predných predstaviteľných zaišťovacích klínov kontejneru

Vysokotlaký filter oleja na tlakovej vetve

Manuálne ovládanie na ľavej strane vozidla

Zrychľovacia sekcia - rýchloposuv ramien

Štvorbodové uchytenie reťazí

Háky s poistkami

Prevedenie CE, total-central STOP tlačítko

Konštrukcia pieskovaná a ošetrená základným protikorozným náterom

Farebné prevedenie podľa RAL na želanie zákazníka

+ montáž zariadenia na podvozok, revízia zdvíhacieho zariadeniaKapacita nakladania v kg

Vybavenie za príplatok 

Ovládanie v kabíne vodiča - elektrické kabelové

Samostatný výsuv ramien